Izrael 2012

Expedicí Izrael 2012 rozšiřujeme řadu světových destinací o oblast Blízkého východu. Nikde na světě není soustředěno tolik památek s historií starou až šest tisíc let jako právě v Izraeli nazývané také svatou zemí. Jeruzalém, Nazareth či Betlém jsou místa, která není třeba nijak představovat a která poskytují nepřeberné množství fotografických podnětů. Koupání v Mrtvém moři, které je pokládáno za nejníže položené místo na světě, nám pak poskytne nevšední relaxaci a jistě i neopakovetelný zážitek. Vydejte se s námi na putování historií po svaté zemi! Cesta je pořádána ve spolupráci s CK Dispenta.

 

 

 

 

 

Základní informace

Termín: 12. října – 21. října 2012
Cena:    61.500,-Kč (pro stávající klietny CK Dispenta cena 58.900,-Kč)
Počet účastníků: 8 fotografů + 1 lektor + průvodce
Doprava: letecká, na místě 2 minivany po 5 lidech
Ubytování: dvoulůžkové pokoje střední kategorie
Stravování: snídaně, ostatní stravování budeme řešit individuálně podle možností a programu
Zaměření: krajina, moře, hory, architektura, reportážní fotografie
Fyzická náročnost: mírná – pěší turistika do 5km s možností přizpůsobit délku chůze vlastní aktuální kondici

Lektor

Jan Březina

Od roku 1999 aktivně provádí lektorskou, přednáškovou a osvětovou činnost. Je členem mezinárodních fotografických asociací PMAI a IPC. Je Adobe Certified Expert (ACE), Apple Certified Trainer (ACT) a spoluautorem řady fotografických publikací. Od roku 2006 působí i jako průvodce a organizátor fotografických expedic, s kterými procestoval již šest kontinentů. V profesionální fotografické praxi se věnuje zejména portrétní, glamour a aktové fotografii. Ve volné tvorbě pak zejména krajinářské a cestovatelské fotografii.

 

Kam se vydáme

Po příletu do Tel Avivu náš čeká Přímořská Caesarey, město Haifa s prohlídkou zahrad Bahai nebo návštěva města Akko s nejzachovalejším starým městským jádrem v Izraeli. Celý den věnujeme Nazaretu. Pokračovat budeme návštěvou Caesarea Philippi a průjezdem pohořím Antilibanon. Uvidíme i Galilejské jezero, město Kafarnaum, vydáme se na Horu Blahoslavenství, navštívíme i biblické Jericho a horu Masada. Nevynecháme samozřejmě ani Jeruzalém, Zeď nářků , Křížovou cestu a naše putování zakončíme v Betlémě.

 

Co je dobré vědět o lokalitě

Izrael je jediný židovský stát na světě. Z jeho populace tvoří 76% Židé, dále na území státu žijí mimo jiné izraelští Arabové, křesťané, Drúzové a Samaritáni. Území Izraele ovšem není posvátnou půdou pouze pro Židy. Nikde na světě není soustředěno tolik památek s historií starou až šest tisíc let jako právě v Izraeli.

Počasí: Přes svou malou rozlohu jsou v Izraeli 3 podnebná pásma. U Středozemního moře je subtropické pásmo, ve středu krajiny je příjemné evropské podnebí, v údolí Mrtvého moře, na Negevské poušti a v údolí koryta řeky Jordánu a je tropické pásmo. Řeka Jordán, která tvoří hranici s Jordánskem, je nejdelší a nejvodnatější řeka Izraele.

Časový posun: Časový posun je zde +1/0 hodina  (letní a zimní čas)

 

 Co obsahuje základní cena

Základní ceny této expedice je stanovena na  61.500,-Kč 

V této ceně jsou obsaženy zpáteční letenky včetně všech tax a poplatků, transfery, pronájem automobilů, ubytování se snídaní, vstupy, komplexní cestovní pojištění (Evropská pojišťovna – pojistka “SingleTrip STANDARD), samotný fotografický workshop.

Cena neobsahuje stravování kromě snídaní, nápoje.

 

 Příplatkové služby

V případě zájmu Vám zajistíme  jednolůžkový pokoj, upgrade letecké třídy, či prodloužení pobytu, pojištění SingleTrip OPTIMAL s vyšším limitem plnění. Tyto služby řešíme s klienty vždy individuálně. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám cestu upravíme přesně podle Vašich představ.

 

Podrobný program

DEN 1 (12.10.2012)

Noční odlet přímým spojením z Prahy do Tel Avivu

DEN 2 (13.10.2012)

Do Tel Avivu přiletíme v 3:35 a po odbavení na letišti a vyzvednutí minivanů se přesuneme do hotelu, kde nás čeká krátky odpočinek a aklimatizace. V dopoledních hodinách se z Tel Avivu vydáme do Přímořské Caesarey. Po krátké prohlídcae navštívíme odpoledne město Haifa a zahrady Bahai. V podvečerních hodinách dojedeme do města Akko, které má nejkompletněji zachovalé staré městské jádro v Izraeli a najdeme zde i zbytky mohutného křižáckého opevnění.

DEN 3 (14.10.2012)

Ráno se vydáme do města Nazaret, poutního místa, které je spjaté s dětstvím Ježíše; Čeká nás prohlídka města včetně baziliky Zvěstování, která je jeho dominantou. V podvečer se přesuneme do města Tiberias.

DEN 4 (15.10.2012)

Po snídani nás čeká celodenní výlet do severních oblastí Izraele, během kterého navštívíte Caesarea Philippi. Nachází se zde jeden z hlavních pramenů, který napájí řeku Jordán, prohlédneme si Panovu jeskyni a posvátné niky. Dále navštívíme jednu z nejzachovalejších křižackých pevností, hrad Nimrod. Poté se již vydáme do pohoří Antilibanon s výhledem na Golanské výšiny. V podvečer návrat do města Tiberias a nocleh.

DEN 5 (16.10.2012)

Čeká nás celodenní putování kolem Galilejského jezera, které je největším sladkovodním jezerem Izraele a zároveň druhým nejníže položeným jezerem na světě. Jezero je také velmi často zmiňováno v Evangeliích v souvislosti se zázraky Ježíše Krista. Dopoledne návštívíme město Kafarnaum, které je spojeno se životem Ježíše a jeho pěti apoštoly a po jeho prohlídce se vydáme na Horu Blahoslavenství a návštívíme kostel v městečku Tabhga a odpoledne pak jedno z nejvýznamnějších poutních míst křesťanské víry, Yardenit. V podvečer návrat do města Tiberias a nocleh

DEN 6 (17.10.2012)

Po snídani se z Tiberias přesuneme do města Jericho, které je nejníže položeným a nejstarším stále fungujícím městem na světě. Čeká nás krátká prohlídka tohoto biblického místa. Poté se již vydáme na horu Masada. Tato hora je dodnes mezi obyvateli Izraele považována za symbol národa. Na jejím vrcholku se nachází zajímavé opevnění z doby vlády Heroda Velikého. Přejezd do oblasti Ein Bokek, ubytování v hotelu a nocleh

DEN 7 (18.10.2012)

Po snídani se vydáme do Jeruzaléma. V dopoledních hodinách návštívíme izraelské národní muzeum, odpoledne vyjedeme na Olivetskou horu se zastávkou v Getsemanské zahradě. Poté náš čeká návštěva povětsné Zdi nářků, nejsvětějšího místa Židů ve městě. V podvečer návrat do hotelu a nocleh.

DEN 8 (19.10.2012)

Dopoledne nás čeká procházka po Křížové cestě se 14 zastaveními až na Golgotu, kde se dnes nachází Chrám božího hrobu s místem, kde byl ukřižován Ježíš Kristus a také jeskyně, ve které podle legendy vstal z mrtvých. Odpoledne se vydáme do horského města Ein Karem, které je nádherně položené na úpatí zdejšího pohoří. Dle legendy se právě zde narodil Jan Křtitel. Návrat do hotelu a nocleh.

DEN 9 (20.10.2012)

Po snídani se přesuneme do Betléma, místa, kde se narodil Ježíš a čeká nás prohlídka města včetně samotného chrámu Narození Páně, který pochází z druhé poloviny 3. století. Návrat do Jeruzaléma, nocleh v hotelu

DEN 10 (21.10.2012)

V brzkých ranních hodinách přesun na letiště do Tel Avivu a odlet zpět do Prahy.

 

Přihlášky a veškeré informace s Vámi rádi vyřešíme na tel. čísle +420 725 730 735 nebo na emailové adrese: expedice@ilumio.cz