Nastavení hlasitosti a zvuků na iPhonu? To je přeci jasné, ne? Divili byste se, kolik lidí se na to ptá. Co se například stane, když mám tichý režim, ale potřebuji, aby mi zvonil budík? A co hry a či aplikace? A vyplatí se mít zapnuté vibrace nebo upozornění LED diodou?

Když telefonujete nebo posloucháte hudbu, filmy nebo jiná média, můžete měnit hlasitost tlačítky po straně iPhonu. Čato to dělám právě během hovoru, když jsem v přítomnosti dalších osob a nechci, aby slyšeli, o čem mluvím. Jinak tato tlačítka ovládají hlasitost vyzvánění, upozornění a dalších zvukových efektů. K zesílení a zeslabení zvuku můžete použít také Siri. Řekněte například: „Turn up the volume,“ nebo „Turn down the volume.“

Zamknutí hlasitosti zvonění a upozornění v Nastavení

  1. Přejděte do Nastavení.
  2. Klepněte na položku Zvuky a haptika nebo Zvuky (u ostatních modelů iPhonu).
  3. Vypněte volbu „Měnit tlačítky“.

Nastavení hlasitosti v Ovládacím centru

Když je iPhone zamčený nebo když používáte některou aplikaci, můžete hlasitost nastavit v Ovládacím centru. Stačí jen z pravé strany táhnout prstem směrem dolů a na ikoně posouvat prstem hlasitost nahoru/dolů. Zde také můžete velmi rychle a jednoduše připojit externí sluchátka či jiné bezdrátové zařízení. Klepněte na ikonu úplně vpravo a vyberte vhodný zdroj.

Zvuky

Omezení hlasitosti sluchátek

Ve sluchátkách můžete omezit maximální hlasitost hudby a videí.

  1. Přejděte do Nastavení.
  2. Klepněte na položku Zvuky a haptika nebo Zvuky (u ostatních modelů iPhonu).
  3. Klepněte na volbu Tlumit hlasité zvuky, zapněte ji a pak přetažením jezdce nastavte maximální hlasitost sluchátek v decibelech.

Pokud máte v Nastavení zapnutou volbu Čas u obrazovky, můžete zabránit změnám maximální hlasitosti sluchátek. Přejděte do Nastavení > Čas u obrazovky > Omezení obsahu a soukromí > Tlumit hlasité zvuky a pak vyberte volbu Zakázat.

Dočasně také můžete vypnout zvuky hovorů, upozornění a oznámení pomocí funkce Nerušit. Stačí ji aktivovat skrze Ovládací centrum (ikona půlměsíce) nebo v Nastavení.

Zvuky

Přepnutí iPhonu do režimu zvonění nebo do tichého režimu

Chcete‑li iPhone nastavit do režimu zvonění nebo do tichého režimu, přepněte přepínač Zvonění/ticho na boku vašeho iPhonu. V režimu zvonění přehrává iPhone všechny zvuky. V tichém režimu (na přepínači je vidět oranžové pole) iPhone nezvoní a neozývají se z něj zvuky upozornění ani jiné zvukové efekty (může však vibrovat).

I když je iPhone v tichém režimu, přehrává přes vestavěný reproduktor zvonění budíku a zvuk aplikací pracujících se zvukem, jako je Hudba nebo mnohé hry. V některých zemích a oblastech se zvuky fotoaparátu, diktafonu a tísňových výstrah ozývají i v případě, že je přepínač Zvonění/ticho v poloze Ticho.

Přijďte na naše kurzy

Pokud se chcete o iPhonu a dalších Apple zařízeních dozvědět více, přijďte na naše kurzy. Využít můžete i online formu prostřednictvím platformy Zoom. Uvidíte nejen lektora a jeho počítač, ale můžete se na cokoliv zeptat a během celého workshopu komunikovat. Stačí si jen vybrat z naší nabídky.