Pixelmator je dostupný a šikovný nástroj, který pro většinu domácích uživatelů bez problémů nahradí Adobe Photoshop. To samozřejmě neznamená, že by nenabízel kvalitní nástroje pro úpravu. Dnes si ukážeme práci s křivkami.

Jak se používají křivky

Křivky je jeden z universálních nástrojů pro úpravy fotografií. Podobně jako práce s histogramem umožňují měnit jas, kontrast i barevnost fotografie. Záleží pouze na kreativitě uživatele. Myšlenka křivek je velice jednoduchá. Jde vlastně o graf, kde na ose X je jas původní fotografie a na ose Y výsledný jas po úpravě. Diagonální přímka znamená, že fotografie se nemění. Pokud křivku prohneme, tak fotografie ztmavne či zesvětlá. Esovitý tvar zvyšuje či snižuje kontrast. Zúžení křivky umožňuje práci s přepaly a podpaly. A v neposlední řadě, pokud se přepnete z jasového zobrazení do jednotlivých barevných kanálů (červená, zelená, modrá), můžete měnit i barevnost snímku.

Křivky v Pixelmatoru

Pokud chcete použít křivky v Pixelmatoru, budete potřebovat paletku Effects, kterou si můžete zobrazit pomocí menu View – Show Effects či klávesové zkratky CMD+3. Na této paletce si vyberte skupinu úprav Color Adjustments, která obsahuje nástroje pro práci s jasem, kontrastem a barvami. Pak už stačí jen poklikat na Curves nebo je myší přetáhnout na obrázek.

Funkce křivek – Curves má v horní části přepínač mezi změnami jasu (RGB) a jednotlivými barevnými kanály (Red, Green, Blue). když zvolíte co chcete upravovat, stačí vzít myší za křivku a posunout. Každé kliknutí na křivku vytváří uzlové body.

Kdyby se úprava nepovedla, je v levém dolním rohu ikona funkce Zpět.

Nasycení modré barvy

Nasycení modré barvy

Zvýšení kontrastu

Zvýšení kontrastu

Závěr

Při používání všech funkcí Pixelmatoru nezapomeňte na to, že úpravy nejsou nedestruktivní. Každá změna znamená zásah do dat a jedinou cestou zpět je historie. Proto je dobré si na začátku rozmyslet pořadí a množství úprav.

Chcete se dozvědět o Pixelmatoru víc? Přijďte na naše kurzy Pixelmator pro začátečníky a Pixelmator: Workshop kreativních úprav.