mPohoda

Den 20 mPohoda: Vystavování faktur na iPadu

Protože vedu několik malých společností, potřebují z iPadu kromě jiného vystavovat zálohové faktury, faktury a pokladní doklady. Nejsem účetní, o účetnictví se mi stará externí […]