Pixelmator Pro je grafický editor pro Mac, který asi nejefektivněji využívá strojové učení pro vylepšování obrazu ze všech dostupných nástrojů. Díky ML technologii dokáže přesněji vybírat objekty, odstraňovat šum, sladit barvy a nově i zvětšovat obrázky. O co přesně jde?

Co je strojové učení (ML)

Strojové učení je využití technologií spojených s výzkumem umělé inteligence, které umožňuje vytvářet algoritmy, které se učí konkrétní činnosti na základě analýzy obrovského množství vstupních dat. ML se na rozdíl od umělé inteligence neumí učit takříkajíc za pochodu. Proces učení probíhá už při sestavování ML nástrojů, které se následně již vždy chovají stejně podle toho, co se naučili. Jedním z praktických nasazení ML algoritmů je právě analýze a zpracování fotografií, kde díky ML technologii software lépe rozumí tomu, co fotografie obsahu a na základě toho může snáze a přesněji provádět automatické úkony.

Pixelmator Pro

Super resolution

Pixelmator Pro 1.5.4 přináší technologii Super resolution, které využívá ML k zvětšování obrazu. Její nasazení najdete hned na třech místech. Můžete ji spustit z menu (Image – ML Super resolutin), můžete ji použít v nástroji Image Size a dále pak v transofmaci (CMD-T). Ve všech třech případech se používá ML mechanismus k zachování ostrosti hran a textury při zvyšování rozlišení či přesněji počtu bodů bitmapy. Díky ML můžete i několikanásobně zvýšit počet bodů celé fotografie či vybrané části, aniž by došlo k dramatickému snížení ostrosti.

Samozřejmě ani ML nemůže při zvětšování doplnit chybějící obrazovou informaci, takže nedojde k tomu, že by přibylo detailů ve snímku. Ale ML může přesně navázat hrany a replikovat textury tak, aby výsledek působil uvěřitelně a ostře.

 

Pixelmator Pro

4x zvětšený obrázek

Další vylepšení verze 1.5.4

V poslední verzi Pixelmatoru Pro bylo výrazně vylepšeno i potlačování šumu (ML Denoise), u kterého autoři slibují výrazně přesnější výsledky. Přibyla podpora CMYK náhledu, vylepšeny byly některé štětce a opravena asi desítka chyb.

 

Pixelmator Pro

 

Závěr

Vyžití strojového učení staví na snaze Applu integrovat ML technologie jako do HW, tak i SW svých produktů. Pixelmátor je průkopníkem v plném využití ML kitu a v některých oblastech může směle konkurovat i Adobe Photoshopu.

Chcete se naučit využít Pixelmator Pro naplno? Přihlaste se na náš kurz Pixelmatoru Pro.