Original

Aperture 3: K čemu je funkce Reprocess Original

Aperture kromě jiného nabízí uživatelům možnost pracovat s RAW snímky z různých fotoaparátů bez potřeby spouštět speciální SW od výrobce. Technicky vzato se pro vyvolání […]